Skip to main content
BeukersOntwikkeling

Waarom het onbewuste bewust worden?

Ja waarom zou je dat doen, meer bewustzijn ontwikkelen? Om jezelf te bevrijden van belemmeringen, om je diepste gevoelens en behoeften te kunnen (h)erkennen en om te leren vertrouwen op je eigen wijsheid. Hoe? Daarbij helpt het om eerst kennis te nemen van de visie van psycholoog, psychiater en filosoof Carl Gustav Jung. Hij beschreef het onderscheid tussen het bewuste, onderbewuste en onbewuste.

Het bewuste gaat over ‘zijn en ervaren’, al datgene dat je om je heen ziet en geleerd hebt in je leven tot nu toe. Het gaat om relatief duidelijke en zichtbare kennis, ervaringen, gedragingen en overtuigingen.

Het onderbewuste zijn je ‘intuïtieve ingevingen’, datgene dat je plots invalt of als toeval ervaart. Dat kan gaan om een droom of inzichten op onverwachte momenten zoals onder de douche, maar ook over een ontmoeting of ingrijpende gebeurtenis die je op een ander spoor zet. Of om de boodschap van een kaart die je hebt gemaakt met SoulCollage®.

Het onbewuste is het ‘onverklaarbare’. Het staat voor alles wat onzichtbaar is en toch van invloed op ons is, zonder dat er vooralsnog wetenschappelijke bewijzen voor zijn. Bijvoorbeeld invloeden van voorouders die met een Systemische Opstelling zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Het onderbewuste kan je zien als het doorgeefluik van je onbewuste naar je bewuste. Als het tijd is om je iets bewust te worden, dan meldt zich dat zich via je onderbewuste. De boodschap daarvan is: luister ernaar om het te kunnen integreren in je bewustzijn. Als iets niet goed voelt, ook al kan je het niet beredeneren, doe het dan niet.

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen open staan voor het ontwikkelen van bewustwording. Je hoort steeds vaker dat mensen hun beweegredenen bij keuzes uitdrukken in gevoelstermen. Er is behoefte om vanuit ons hart te leven. Anderzijds wordt er steeds vaker gesproken over de vergaande individualisering en polarisering in onze maatschappij.

Dat zie ik niet als tegenstelling maar als aanvullend: doordat we het relatief goed hebben, kunnen we het ons veroorloven om meer met onszelf bezig te zijn om zo meer bewustzijn te ontwikkelen. En dat zal iedereen ten goede komen: je wordt er zelf een evenwichtiger, authentieker en liefdevoller mens van. En van daaruit zal je anderen, vluchtelingen èn andere actuele issues zoals het klimaat en de polarisatie anders gaan benaderen: mede vanuit je hart.

Leave a Reply