Skip to main content

Professionele ontwikkeling

Binnen de opleiding psychologie heb ik gekozen voor de richting ontwikkelingspsychologie om me daarna te richten op kinderen en jongeren vanuit de therapeutische client centred benadering. Na mijn afstuderen heb ik bij een paar gezinsgerichte instellingen gewerkt. Gelijktijdig heb ik ook de opleiding integratieve kindertherapie gevolgd om naast mijn vaste dienstverband, als ZZP-er kindertherapie te kunnen geven.

Als rode draad door mijn inmiddels meer dan 25-jarige werkervaring, loopt het inzicht dat iedereen uniek is én tegelijkertijd in een groter verband gezien dient te worden. Daar paste ook scholing op het gebied van individueel systemisch werk bij. Mijn werkzaamheden als supervisor waren aanleiding om mezelf onder andere ook verder te ontwikkelen op het gebied van de positieve psychologie en de Geweldloze Communicatie, door mij verbindende communicatie genoemd.

Ik werk integratief en ook dat heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld: inmiddels is er sprake van de zogenaamde derde generatie integratief werken. Ik behoor bij de eersten die de grote focusswitch van therapeut naar cliënt gemaakt hebben om client based te gaan werken: er zijn net zoveel therapieën als cliënten. Het gaat om het zodanig afstemmen op de cliënt dat daardoor de zelfhelende processen geactiveerd worden.

Mijn ontwikkelingen liepen steeds verder weg van de ontwikkelingen binnen de GGZ: daar zijn evidence based en geprotocoleerd werken meer en meer leidend geworden. Bovendien is er inmiddels sprake van overregulering en een markt- in plaats van mensgerichte GGZ. Dat staat op gespannen voet met zoals ik wil werken èn met waarden die van belang zijn om je als cliënt open te kunnen opstellen, zoals menselijkheid, maatwerk, vertrouwen en integriteit. Dat was het moment om geheel als ZZP-er aan de slag te gaan.

In eerste instantie als GZ-psycholoog binnen een tweedelijnspraktijk (nu specialistische GGZ). Daar heb ik de overstap gemaakt van kindertherapie naar psychotherapie voor volwassenen. De meest recente ontwikkeling is dat ik al mijn werkzaamheden als ZZPer aanbied vanuit mijn eigen werkplek. Daarmee heb ik de switch gemaakt van de specialistische naar de basis GGZ, dat wil zeggen naar lichtere problematiek en korter durende trajecten.

Daarvoor heb ik een drietal vervolgopleidingen gedaan die beter passen bij mijn holistische en client based visie. De opleiding ‘de psychologie van het lichaam’ om je lichaamswijsheid aan te kunnen spreken. SoulCollage® is een laagdrempelige, beeldende manier om jezelf te uiten, ontdekken en ontwikkelen. En met IEMT kan in korte tijd veel ontwikkeling op gang gebracht worden op het gebied van blokkades in de emotionele- en identiteitsontwikkeling.

LinkedIn