Skip to main content

Ontwikkeling van kinderen

“Als we iets in het kind willen veranderen moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd”

Dit citaat van psycholoog Carl Gustav Jung geeft precies weer waarom BeukersOntwikkeling inmiddels geen individuele therapie aan kinderen meer aanbiedt. Ouders kunnen namelijk zelf veel problemen van hun kinderen voorkomen of verhelpen, mits ze de juiste begeleiding krijgen. Dat kan via:

Oudertherapie

Kinderen raken je niet alleen in je hart maar kunnen ook je eigen pijnpunten blootgeleggen. Ze houden je als het ware een spiegel voor. Als je die pijnpunten als ouder onder ogen ziet en oplost, help je niet alleen jezelf maar help je tegelijkertijd ook je kinderen enorm: zij worden er niet meer mee belast én je bent een voorbeeld voor ze omdat je laat zien hoe je jezelf kan ontwikkelen of jezelf kan zijn.

Ouderbegeleiding

Met behulp van ouderbegeleiding kan je inzicht krijgen in je eigen ouder-kind patronen, in de ontwikkelingsfase waarin je kind zich bevindt én in de betekenis van de signalen die je kind geeft. Soms is er sprake van meer dan ontwikkelings-problematiek, dan ligt de focus op de gevolgen daarvan voor de opvoedingsaanpak. Het gaat niet zo zeer om de zoveelste opvoedmethode of tips maar om je kind en de onderliggende behoeften echt te leren zien.

Gezinsbijeenkomst

Echt in gesprek komen met elkaar is lang niet altijd makkelijk. Tijdens een gezinsbijeenkomst wordt gebruik gemaakt van SoulCollage® en praatstok. Het zijn hulpmiddelen die iedereen snel en makkelijk kan toepassen. Eerst maakt iedereen een persoonlijke collage met bestaande afbeeldingen, immers één beeld zegt meer dan 1000 woorden. De praatstok reguleert en stimuleert het respectievelijk om de beurt praten en aandachtig luisteren. Zo wordt ieder gezinslid gezien en gehoord èn wordt op een gezellige manier de onderlinge verbinding op positieve, diepgaande wijze versterkt.

Afspraak maken