Skip to main content

Meer diepgang

Om meer diepgang en blijvende ontwikkelingen of transformatie te bereiken benader ik de communicatie anders. In plaats van praten òver jezelf, laat ik je praten vanuìt jezelf. Dat gaat over het ontdekken van je lichaamswijsheid en het leren luisteren naar de signalen van je lichaam. Bij ‘verbindende communicatie’ wordt er voorbij de woorden geluisterd: namelijk naar de achterliggende behoeften van de spreker. Met behulp van IEMT is het zelfs mogelijk om te behandelen zonder dat je er uitgebreid over in gesprek gaat. Ook met systemisch kijken, het duiden van je emoties of tegenslagen en het werken met door jouzelf gemaakte SoulCollage®kaarten is het mogelijk om meer zelfkennis en bewustwording te ontwikkelen.

Methodieken

Algemene uitgangspunten

Een aantal algemene uitgangspunten die ik hanteer zijn: zo kort mogelijke begeleiding, waarbij we zo veel mogelijk in het nu blijven, in plaats van ‘graven in het verleden’, en we de focus zo veel mogelijk kracht- in plaats van klachtgericht houden. Bovendien ga ik er van uit dat je de wijsheid, kwaliteiten èn kracht bezit om je eigen oplossingen en antwoorden te vinden. Om jezelf te zijn en te blijven ontwikkelen. Als je komt voor iets waarin je vastgelopen bent, dan begrijp ik dat jij je in het begin nog niet kan voorstellen dat dit ook voor jou geldt. Toch is dat zo en mijn begeleiding is er mede op gericht jou dat zelf te laten ontdekken.

Visie

Jij staat centraal

Een traject kan je zien als een gezamenlijke reis. Een reis die mogelijk is op alle niveaus van het bewustzijn: fysiek – emotioneel – mentaal – spiritueel èn op de wisselwerking en balans daartussen. Het is jouw reis waar jij de regie over houdt: doordat ik je faciliteer vanuit een holistische visie en integratieve werkwijze, kan jij de bestemming, de weg er naartoe èn het tempo aangeven. Daartoe zullen we steeds samen evalueren of we op goede weg zitten en waar we eventueel dienen bij te sturen.

Afspraak maken