Skip to main content

Praktische zaken

Vergoedingen en tarieven

Wil je niet gediagnosticeerd worden als ‘patiënt’ met een ‘stoornis’? Wil je zelf rechtstreeks een afspraak kunnen maken met een psycholoog die je zelf uitzoekt en meteen plek heeft? En wil je samen bepalen hoe de sessies ingevuld worden zonder inmenging van de verzekeraar? Daar hecht ik zelf ook allemaal veel waarde aan. De algemene tendens van afgelopen jaren is echter dat er steeds minder vergoed wordt en de bureaucratie enorm is toegenomen. Daarbij is je privacy niet goed geborgd en de kwaliteitsbewaking veelal een illusie. Daarom heb ik besloten uit het systeem te stappen om zo autonomie te behouden over de praktijkvoering.

Steeds meer mensen blijken dezelfde behoefte aan autonomie te hebben en zijn bereid de kosten zelf te betalen vanwege de voordelen. Bovendien heeft de overheid besloten dat een aantal klachten of stoornissen niet (meer) vergoed worden, zoals: aanpassingsstoornissen, rouwproblemen, problemen ten gevolge van hoogsensitiviteit, levensfase- of identiteitsproblematiek, opvoedproblemen en werk gerelateerde klachten zoals overspannen zijn of burn-out. Ook kan het zijn dat je je bijvoorbeeld wel depressief of angstig voelt, maar niet voldoet aan de criteria om een DSM-diagnose te kunnen stellen.

Mijn aanbod is vergelijkbaar met de basis GGZ in de zin van: kortdurend en gericht op lichte tot matige psychische problemen. Inhoudelijk gezien is mijn insteek doorgaans meer persoons- en ontwikkelingsgericht en breder omdat ik holistisch werk. Ik bied, in termen van de Wet Marktordening Gezondheidszorg, zogenaamde onverzekerde producten (OVP). Ook wel niet-basispakketzorg of onverzekerde zorg genoemd. Bij de vaststelling van de tarieven heb ik er rekening mee gehouden dat je het zelf betaalt en blijf ik ruim onder het landelijk vastgestelde maximumtarief.

Bekijk tarieven

Privacyverklaring

Naast dat ik intrinsiek gemotiveerd ben om zorgvuldig en transparant te werken, heb ik sinds 25 mei 2018 de plicht om me te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt in dat ik in deze Privacyverklaring beschrijf hoe ik de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarborg. Kortgezegd bewaar ik zo min mogelijk persoonsgegevens, alleen waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften, voor het bijhouden van gebruikersgegevens van de website. Daarbij doe ik al het mogelijke om de gegevens te beveiligen en heb jij het recht tot inzage, correctie of verwijdering van je eigen gegevens.

Privacyverklaring

Behandelovereenkomst

Ook al spreek ik zelf niet over ‘patiënten’, ik val als psycholoog wel onder de WGBO. Dat is de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst en die de relatie tussen patiënt en hulpverlener regelt. Het is dwingend recht, dat wil zeggen dat wij onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. Het is dus belangrijk dat we beiden weten waar we ons aan te houden hebben, officieel wordt er gesproken van plichten en rechten die jij hebt. Ik heb die punten eruit gehaald en ‘vertaald’ die van toepassing (kunnen) zijn in onze samenwerking, die onder de lichte geestelijke gezondheidszorg valt.

Kort gezegd: wij gaan een samenwerking aan die we samen vormgeven, waarbij ieder op een andere manier een bijdrage levert. Mijn bijdrage is: exclusieve aandacht gedurende de (voorbereiding van de) sessies, meer dan 25-jarige ervaring en deskundigheid als psycholoog, een ongedwongen sfeer in een prachtige binnen of buiten ruimte, respect voor jou en je privacy en uiterste inspanning om je privacy te bewaken. Jouw bijdrage is: openheid over hetgeen er speelt, bereidheid en motivatie om je te richten op je ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen proces o.a. via actieve inzet en eerlijke feedback, betaling van de overhandigde facturen.

Ontevreden?

Mocht onze samenwerking onverhoopt niet aan je verwachtingen voldoen èn wij komen er samen niet uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen. Op 1 januari 2016 is daartoe de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) ingegaan.

Toelichting WGBO en Wkkgz