Skip to main content
SENSPIRATIE

HOLISME: niet weten en vooral veel vragen

Afgelopen maanden kwam de ene na de andere overweldigende natuurramp in het nieuws: overstromingen, branden, aardbevingen en stormen. Die staan niet op zichzelf, er zitten wereldwijd verbanden tussen. En ze hangen samen met de klimaatcrisis. Hetzelfde geldt óók voor alle andere crises die momenteel spelen. Immers alles is energie, heeft dus een bepaalde frequentie en resoneert. En dat beïnvloedt ons handelen meer dan we ons vaak realiseren. Pure fysica en geen filosofie of spiritualiteit.
Dat alles maakt duidelijk dat als je slechts naar één aspect kijkt, niet kan zien wat er gaande is. Daarvoor is het nodig om uit te zoomen en het geheel waar te nemen. Holisme dus.

Holisme is vrij vertaald “allesomvattend”. Alles is voortdurend in ontwikkeling en beïnvloedt elkaar omdat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. De natuur is constant op zoek naar herstel bij een verstoring van de balans. Als mens kunnen we meerdere perspectieven kiezen en meer of minder in- en uitzoomen. Kortom holisme gaat over breder kijken, inclusiviteit, verbanden en balans.
De holistische visie kan op allerlei gebied gebruikt worden. Over holistische massage of therapeuten heb je vast wel gehoord. Maar je kan ook holistisch managen, boeren of bouwen. Er is zelfs een holistische kapper die blokkades uit je haar knipt. En Finland heeft sinds vorig jaar een verplicht holistisch schoolsysteem ingevoerd.

Als je helemaal uitzoomt, dan kom je uit bij het citaat van Einstein dat ik vorige keer aanhaalde: ”Een menselijk wezen is een onderdeel van een geheel, het universum”.
De meeste oude culturen van over de hele wereld waren zich daarvan bewust en stelden dat bij belangrijke beslissingen altijd 3 vragen van belang zijn:
1. Hoe dient het het individu?
2. Hoe dient het de gemeenschap en
3. Hoe dient het het leven?

Uiteindelijk zal de aarde zichzelf redden met het zelfhelende vermogen. Mensen hebben nog een flinke stap te zetten.

Lange tijd dachten mensen de aarde te kunnen beheersen met hun EGO. Inmiddels (h)erkennen velen dat wij mensen niet boven de rest van de flora en fauna staan, maar slechts een onderdeel zijn van het ECO-systeem. Alles wat wij de natuur aandoen, doen we in feite onszelf aan.
Nu is het van belang dat we in ons denken èn doen de volgende stap maken, die naar SEVA. SEVA is een oud Sanskriet woord dat vertaald kan worden als ‘service’ in de betekenis van ‘zijn in dienst van een groter geheel’ en ‘meer geven dan je neemt’. Het is dus onze rol om dienstbaar te zijn aan het ecosysteem en natuurversterkend te handelen.

Laten we nu helemaal inzoomen op onszelf. Dat is nu extra van belang omdat ons lichaam op dit moment veel te verduren krijgt. Enerzijds wordt ons lichaam vanuit de kosmos gebombardeerd met hoogfrequente energieën waar het nog niet aan gewend is. Terwijl er anderzijds in het dagelijks leven veel laagfrequente energieën trekken, in de vorm van bijvoorbeeld angst en boosheid rondom Corona(regels) en gepolariseerde discussies. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele andere stressbronnen in onze huidige samenleving.

Dat vraagt, zeker voor HSP-ers, veel om bij jezelf te blijven. Tegelijkertijd biedt het kansen. Oud zeer dat opgeslagen ligt in al onze cellen worden nu losgetrild en kan daardoor losgelaten worden. Helpend hierbij is om je te realiseren dat lichaam en geest intensief samenwerken, wat het woord ‘bodymind’ weergeeft.
En onze bodymind heeft een zelfhelend vermogen. Zo geneest een wondje in je huid binnen enkele dagen. Dat gebeurt gewoon, ook al is nog onbekend hoe het precies werkt. Wel is duidelijk dat het gaat om een soort innerlijke intelligentie die voortdurend bezig is met het zoeken naar natuurlijke balans en manieren om te overleven. Hetzelfde mechanisme is ook actief bij sociale en emotionele ‘wonden’.

Gedachten, gevoelens, verbeeldingskracht, overtuigingen of verwachtingen in je geest veroorzaken een reeks chemische en biologische veranderingen, die op hun beurt leiden tot lichamelijke effecten. Positieve of negatieve. En precies dáár ligt de mogelijkheid om er zelf invloed op uit te oefenen. Iedereen weet inmiddels wel dat gezonde voeding en voldoende beweging goed is voor je lichaam. Zo is het ook belangrijk om je op de juiste wijze te ‘voeden’ op het gebied van denken, gevoelens en relaties.

Je kan je zelfhelend vermogen stimuleren door je ervan bewust te worden op welke gebied (en bij welke aspecten daarvan) je jezelf dagelijks onvoldoende of op een negatieve wijze voedt. Henk Fransen en Arnout Visscher hebben hierover een heel leuk, compact boekje geschreven: “Versterk je genezend vermogen op 5 niveaus”. Ik heb hun boek gebruikt bij het maken van de bewustwordingsoefening die helemaal aan het eind van dit artikel staat.

Die oefening biedt een kader om komende tijd jezelf vragen te stellen. Wellicht is het een idee om de antwoorden al schrijvend op te laten komen.
Iedereen kan via z’n eigen kracht en wijsheid een waardevolle bijdrage leveren aan het grotere geheel. Bewustwording en zelfkennis helpen daarbij. In dit verband is het ook interessant om te beseffen dat ‘weten wat je niet weet’ wijsheid is. Als je jezelf toestaat om het niet te weten, zet je je geest open voor een weten dat verder gaat dan het denken.

BEWUSTWORDINGSOEFENING

Lees onderstaande introspectieve vragen eerst achter elkaar door en merk op welke van de 5 niveaus het meest je aandacht trekt:

1.Het lichamelijke niveau
– Eet je gezond en drink je voldoende water?
– Beweeg je voldoende en neem je voldoende pauzes/rust en slaap je genoeg?
– Haal je met je hele lijf adem en adem je in en uit via je neus?
2.Het gevoelsniveau
– Mogen al je emoties er zijn en geef je ze voldoende ruimte?
– Ben je je ervan bewust welke behoeften onder die emoties zitten en
pak je de verantwoordelijkheid om deze alsnog te vervullen?
3.Het denkniveau
– Zit je vooral in je hoofd (ten koste van je hart en buik)? Denk of pieker je?
– Ben je je bewust van negatieve gedachten en/of beperkende overtuigingen?
4.Het sociale niveau
– Ervaar je voldoende/bevredigende verbondenheid met (jezelf en) anderen?
– Voel je je voldoende gesteund en gewaardeerd door anderen?
5.Het spirituele niveau
– Is er balans tussen geven en ontvangen van liefde? Ervaar je betekenis voor elkaar?
– Word je diepere levensmissie e/o zingevingsbehoefte vervuld?

Bij welke van de 5 niveaus werd je het meest geraakt? Lees de bijbehorende vragen van dat niveau nog een keer en stel jezelf de volgende twee vragen: ‘waar zie ik aandachts- of verbeterpunten?’ en ‘wat gaat er nu wel goed op dat gebied’?

Volg dan de volgende stappen:
– Kies uit de aandachts- of verbeterpunten één punt waar je nu mee aan de slag wil
– Maak concreet wat je wilt bereiken
– Hoe wil je daar mee aan de slag?
Om het haalbaar te maken is het van belang om een kleine en realistische eerste stap in de juiste richting met jezelf af te spreken
– Kijk wat of wie je daarbij kan steunen
– Ga het DOEN
Om iets nieuws in je systeem te verankeren zijn 3 maanden bewust oefenen nodig.

Leave a Reply